<div align="center"> <h1>DJK`s Projects - Programowanie w Visual Basic i VB.NET</h1> <h3>Serwis poświęcony programowaniu w Visual Basic 6.0 i VB.NET - teoria, artykuły, przykłady, biblioteki, funkcje API.</h3> <p>programowanie, mp3, renamer, visual basic, vb, vb6, vb.net, net, programy, program, sample, example, artykuły, linki, przykłady, źródła, biblioteki, funkcje, function, API</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://djkprojects.webd.pl" rel="nofollow">http://djkprojects.webd.pl</a></p> </div>